Dzień Patrona Szkoły

19 lutego obchodzimy kolejną rocznicę urodzin naszego patrona – Macieja Rataja (1884-1940). Z tej okazji co rokuświętujemy zcałą społecznością, oddając hołd, na jaki zasługuje tak wielka osobowość – marszałek Sejmu, nauczyciel, polityk, w roku 1926 zastępujący Prezydenta Polski. Uroczyste obchody dn. 15 lutego rozpoczęła msza św. w intencji bożego błogosławieństwa naszej szkole. Następnie złożono kwiaty pod pomnikiem M. Rataja. Wśród delegacji zobaczyliśmy przedstawicieli szkoły: p.o. Dyrektora Zespołu p. Julitę Woźniakowską, Przewodniczącą Rady Rodziców p. Karinę Zając oraz Przewodniczącego Samorządu Uczniowskiego Adriana Jurzyk; przedstawicieli Powiatu Kętrzyńskiego: Starostę Kętrzyńskiego p. Michała Kochanowskiego, przewodniczącą Rady Powiatu p. Urszulę Baraniecką oraz Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnejw Kętrzynie p. Tomasza Sygułę; przedstawiciela Gminy i Miasta Reszel Z-cę Burmistrza Miasta Reszel p. Jerzego Bajorka; byłych dyrektorów szkoły: p. Ryszarda Kawczyńskiego, p. Jerzego Paukszto, p. Andrzeja Lewandowskiego oraz p. Krzysztofa Jelisiejewa; przedstawicieli Stowarzyszenia Absolwentoraz Zarządu Miejsko-Gminnego PSL w Reszlup. Janusza Kozonia,p. Romana Luchowskiego oraz p. Wincentego Kozieja. Wśród gości dostrzegliśmy także Dyrektor CUW Powiatu Kętrzyńskiego p. Martę Żylińską, Naczelnik Wydziału Oświaty i Zdrowia Powiatu Kętrzyńskiego p. Danutę Tomczak, Dyrektora Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Reszlu p. Edwarda Szmula, dyrektorów szkół powiatowych: p. Oliwię Piotrowicz, p. Anetę Dunaj oraz p. Marka Moszyka; proboszcza reszelskiej parafii ks. Piotra Piaseckiego, emerytowanych nauczycieli oraz licznie przybyłych rodziców.

Apel, który zgromadził tak wielu sympatyków szkoły, nasze grono pedagogiczne,pracowników i uczniów należał do jednego z najbardziej niezwykłych, jakie mieliśmy okazję dotychczas podziwiać. Dzięki ogromnej pracy pań Moniki Małolepszej oraz Wioletty Drężek – Bołtruczek, dzięki kreatywności i talentowi naszych uczniów, uczestnicy apelu mieli okazję przenieść się w lata 20. i 30. XIX wieku, do czasów, w których żył Maciej Rataj. Rozmowy przy herbatce w „Cafe Maciejka” na temat panującej sytuacji w kraju, przeplatane faktami z życia patrona, dopełniały utworymuzyczne w wykonaniu naszych utalentowanych uczniów, m.in. „Miłość ci wszystko wybaczy” Hanki Ordonówny, „ Ach śpij kochanie” Adolfa Dymszy i Eugeniusza Bodo czy „ Umówiłem się z nią na dziewiątą” również E. Bodo.

W dalszej części apelu głos zabrał p. Ryszard Kawczyński - radny powiatu oraz były dyrektor szkoły. W swoim przemówieniu odniósł się do wartości, którymi kierował się Maciej Rataj, a które dzisiaj powinny kształtować młode pokolenie. P. Julita Woźniakowska – pełniąca obowiązki Dyrektora Zespołu podziękowała wszystkim przybyłym za ich obecność, w trudnym dla szkoły czasie: „Państwa obecność jest dowodem tego, jak wielu przyjaciół ma nasz Zespół. Budowany pracą emerytowanych nauczycieli, 12000 uczniów, którzy ukończyli tę szkołę, dyrektorów, pracowników, każdy z Państwa dołożył od siebie bardzo ważną cegiełkę, dzięki której jesteśmy i będziemy trwać. Silni wspólną mocą- dla tych, którzy sąw tym miejscu najważniejsi – naszych uczniów. Dziękuję rodzicom za zaufanie, za wiarę, iż ta szkoła to najlepszy wybór dla ich dziecka. Obiecuję, iż zapewnimy im bezpieczeństwo, pomoc i zadbamy o ich rozwój. Pamiętajmy, że nic nie będzie w stanie zachwiać fundamentów tej szkoły, jeśli razem będziemy patrzeć w przyszłość naszej młodzieży ”.

P. Michał Kochanowski - Starosta Kętrzyński podziękował całej społeczności szkolnej za trud codziennej pracy, przełamywanie przeciwności i dbałość o przyszłość szkoły.

Po uroczystości zebrani mieli możliwość dokonać wpisu w kronice szkolnej, a także wziąć udział w kiermaszu, z którego dochód przeznaczymy na rzecz poszkodowanych podczas trzęsienia ziemi w Turcji i Syrii.

Podziękowania

Serdecznie dziękujemy przybyłym gościom, rodzicom, wszystkim przyjaciołom szkoły za Państwa obecność podczas tego swoistego święta naszego Zespołu. Dziękujemy za słowa wsparcia, za wspomaganie rozwoju naszej młodzieży i naszych działań. Poczucie jedności naszej społeczności, także lokalnej, wspólne inicjatywy i współdziałanie w drodze ku tym samym celom niech trwają i umacniają nas w codziennej pracy z naszą wspaniałą, wyjątkową młodzieżą.

Serdecznie dziękuję organizatorom apelu: p. Monice Małolepszej, p. Wioli Drężek - Bołtruczek, p. Leszkowi Gamdzyk, p. Amandzie Mazurowskiej, p. Grzegorzowi Subocz, naszej młodzieży za przepiękny występ, Samorządowi Uczniowskiemu, pracownikom za przygotowanie hali i terenu szkoły i każdemu, kto przyczynił się do tak wyjątkowego efektu….

opublikowano: 2023-02-19, © Julita Woźniakowska
odsłon:359,   dział: Wydarzenia_szkolne
fot. Zespół Szkół w Reszlu
fot. Zespół Szkół w Reszlu
fot. Zespół Szkół w Reszlu
fot. Zespół Szkół w Reszlu
fot. Zespół Szkół w Reszlu
fot. Zespół Szkół w Reszlu
fot. Zespół Szkół w Reszlu
fot. Zespół Szkół w Reszlu
fot. Zespół Szkół w Reszlu
fot. Zespół Szkół w Reszlu
fot. Zespół Szkół w Reszlu
fot. Zespół Szkół w Reszlu
fot. Zespół Szkół w Reszlu
fot. Zespół Szkół w Reszlu
fot. Zespół Szkół w Reszlu
fot. Zespół Szkół w Reszlu
fot. Zespół Szkół w Reszlu
fot. Zespół Szkół w Reszlu
fot. Monika Małolepsza
fot. Monika Małolepsza
fot. Monika Małolepsza
fot. Monika Małolepsza
fot. Monika Małolepsza
fot. Monika Małolepsza
fot. Monika Małolepsza
fot. Monika Małolepsza
fot. Monika Małolepsza
fot. Monika Małolepsza
fot. Monika Małolepsza
fot. Monika Małolepsza
fot. Monika Małolepsza
fot. Monika Małolepsza
...

Architektura Krajobrazu

...

Technologia Drewna


...

Informatyka i e-Sport


...

Szkoła Branżowa I st. wielozawodowa

...

Szkoła Branżowa I st. stolarska

...

Grafika i poligrafia cyfrowa

...

Liceum Ogólnokształcące

WSPIERAJĄ NAS

Festool
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski
DFM Sp. z o.o. producent mebli tapicerowanych
Primavera Furniture
Wydział Nauk Technicznych UWM
Warmińsko-Mazurska Agencja Energetyczna
Ochotnicza Straz Pożarna w Reszlu