„Efektywny Nauczyciel Zawodów Ekonomicznych”

Przeszło rok temu Nauczyciele i Nauczycielki przedmiotów zawodowych rozpoczęli swoją przygodę w projekcie „Efektywny Nauczyciel Zawodów Ekonomicznych”. Dziś nadszedł czas na pierwsze podsumowanie.

W dniach 07-08 listopada bieżącego roku odbyło się Spotkanie Diagnozujące, którego celem był sprawdzenie nowych umiejętności Uczestników i Uczestniczek nabytych w trakcie dwutygodniowych praktyk. W spotkaniu uczestniczyła nauczycielka Zespołu Szkół im. Macieja Rataja w Reszlu Pani Elżbieta Pupel. Podczas dwudniowego zjazdu zmierzyli się z testami: teoretycznym i praktycznym oraz przeprowadzili prezentację dydaktyczną. Wszystko pod czujnym okiem Eksperta Kluczowego Marcina Gosławskiego oraz ewaluatorki projektu – dr Edyty Borys. Efekt spotkania diagnozującego był dla wielu miłym zaskoczeniem, bo świadczył o zdobyciu wysokich umiejętnościach praktycznych i wiedzy teoretycznej.

Zwieńczeniem spotkania było uroczyste wręczenie certyfikatów. Ekspert kluczowy podsumował Projekt, wysoko oceniając zaangażowanie nauczycieli i nauczycielek oraz zachęcał do dalszego doskonalenia umiejętności potrzebnych w pracy nauczyciela. Zmagania uczestników i uczestniczek związane z realizacją projektu zostaną przedstawione w specjalnej publikacji książkowej.

Więcej informacji o projekcie na stronie www.enze.fnm.pl

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Projekt realizowany jest w ramach umowy podpisanej z Ministerstwem Edukacji Narodowej przez Fundację na Rzecz Budowy Społeczeństwa Opartego na Wiedzy „Nowe Media”, Priorytet III „Wysoka jakość systemu oświaty”, Działanie 3.4 „Otwartość systemu edukacji w kontekście uczenia się przez całe życie”, Poddziałanie 3.4.3 „Upowszechnienie uczenia się przez całe życie – projekty konkursowe”.

opublikowano: 2011-11-17, © Organizatorzy
odsłon:4155,   dział: Wydarzenia_szkolne
fot. Organizatorzy
fot. Organizatorzy

WSPIERAJĄ NAS

Festool
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski
DFM Sp. z o.o. producent mebli tapicerowanych
Primavera Furniture
Wydział Nauk Technicznych UWM
Warmińsko-Mazurska Agencja Energetyczna
Ochotnicza Straz Pożarna w Reszlu