Katyń - nie zapomnimy

24 kwietnia odbyło się zasadzenie dębu pamięci symbolizującego jedną z ofiar Katynia. Uroczystość miała miejsce na terenie Zespołu Szkół im. M. Rataja w Reszlu, gdzie dąb został umieszczony. Dąb pamięci przypomina nam podporucznika rezerwy Wojska Polskiego Jana Bryłę. Śp. Jan Bryła został zamordowany w Ostaszkowie, a jego ciało spoczywa w kwaterze nr 6.

Na tę historyczną uroczystość przybyli znamienici goście, m.in. Starosta Powiatu Kętrzyńskiego, Prezes Stowarzyszenia Rodzin Katyńskich regionu warmińsko-mazurskiego, Burmistrz Miasta Reszel, Proboszcz rzymsko-katolickiej parafii Św. Ap. Piotra i Pawła w Reszlu.

Na początku głos zabrał dyrektor Zespołu Szkół Pan Krzysztof Jelisiejew. Następnie przemówienie wygłosiła Prezes Stowarzyszenia Rodzin Katyńskich Pani Mirosława Aleksandrowicz, która przypomniała historię mordu polskich żołnierzy w Katyniu. Wspomniała też ideę zasadzania dębów ku czci poległych. Jest to akcja „Katyń – pamiętamy”. Ma na celu pamięć osób, które oddały życie za wolna Polskę. W planach jest zasadzenie 21 473 dęby – jednego za każdą ofiarę Katynia.

Głos zabrali także Starosta Kętrzyński oraz Burmistrz Reszla.

Pan Tadeusz Mordasiewicz dziękował wszystkim, którzy podjęli się tego dzieła dębu pamięci, zaś Pan Zdzisław Szypulski podkreślał historyczny wydźwięk tej uroczystości.

Po przemówieniach gości nastąpiło uroczyste odczytanie kopii aktu erekcyjnego, czego dokonał pan Mariusz Śliwka. W akcie erekcyjnym zostały umieszczone imiona papieża, arcybiskupa warmińskiego, marszałka województwa, wojewody warmińsko-mazurskiego, starosty kętrzyńskiego, burmistrza miasta, proboszcza parafii oraz dyrektora szkoły.

Wymieniono też z imienia i nazwiska wszystkich obecnych przy zasadzeniu dęby nauczycieli oraz tegorocznych absolwentów Zespołu Szkół. Oryginał dokumentu został umieszczony w zamkniętej tubie, która następnie została złożona przy dębie. Ksiądz prałat Dyzma Wyrostek wspomniał dalej o zmarłych. Przytoczył także fragment Pisma świętego mówiący o czci zmarłych. Dalej odmówiliśmy modlitwę w intencji zmarłych, a potem ksiądz prałat pobłogosławił dąb.

Po tym wydarzeniu przedstawiciele klas maturalnych dokonali zasadzenia dębu. Sześcioro uczniów zasypało ziemią dąb dokonując właściwego aktu zasadzenia. Rangę uroczystości podkreślała obecność pocztu sztandarowego Zespołu Szkół oraz odśpiewanie na początku uroczystości hymnu narodowego.

opublikowano: 2008-04-25, © Mateusz Rutynowski
odsłon:4625,   dział: Wydarzenia_szkolne
Prezes Stowarzyszenia Rodzin Katyńskich Mirosława Aleksandrowicz
fot. Krzysztof Majcher
Prezes Stowarzyszenia Rodzin Katyńskich Mirosława Aleksandrowicz
zaproszeni Goście
fot. Krzysztof Majcher
zaproszeni Goście
odczytanie kopii aktu erekcyjnego przez Mariusza Śliwkę
fot. Krzysztof Majcher
odczytanie kopii aktu erekcyjnego przez Mariusza Śliwkę
uroczystość zasadzenia dębu pamięci symbolizującego jedną z ofiar Katynia
fot. Krzysztof Majcher
uroczystość zasadzenia dębu pamięci symbolizującego jedną z ofiar Katynia
Ksiądz prałat Dyzma Wyrostek
fot. Krzysztof Majcher
Ksiądz prałat Dyzma Wyrostek
akt zasadzenia dębu pamięci symbolizującego jedną z ofiar Katynia
fot. Krzysztof Majcher
akt zasadzenia dębu pamięci symbolizującego jedną z ofiar Katynia
...

Architektura Krajobrazu

...

Technologia Drewna


...

Informatyka i e-Sport


...

Urządzenia i Systemy Energetyki Odnawialnej
...

Szkoła Branżowa I st. wielozawodowa

...

Szkoła Branżowa I st. stolarska

...

Grafika i poligrafia cyfrowa

...

Liceum Ogólnokształcące

WSPIERAJĄ NAS

Festool
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski
DFM Sp. z o.o. producent mebli tapicerowanych
Primavera Furniture
Wydział Nauk Technicznych UWM
Warmińsko-Mazurska Agencja Energetyczna
Ochotnicza Straz Pożarna w Reszlu